เลือดกำเดา

เลือดกำเดาไหลคือภาวะเลือดออกท่างจมูก แบ่งออกเป็น2ส่วนคือ ภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหน้า และภาวะเลือดออกทางด้านหลังโพรงจมูก ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุที่อันตรายกว่าภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหน้า ดังนั้นเมื่อเลือดกำเดาไหลอาจบ่งบอกถึงโรคภัย เช่น

1.เนื้องอก
-สาเหตุ มะเร็ง หรือเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยง เกิดขึ้นในจมูก ไซนัส หรือหลังโพรงจมูก
-อาการ เลือดออกเป็นบางครั้ง หีอเลือดออกเป็นปริมาณมาก ควรส่องกล้องตรวจโพรงจมูก หรือเอ็กซเรย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

เลือดกำเดา

2.การระคายเคืองหรือบาดเจ็บในจมูก
-สาเหตุ แคะจมูกบ่อย ได้รับแรงกระแทกที่จมูก สั่งน้ำมูกแรง อากาศแห้ง
-อาการ เลือดมักออกไม่มาก และเป็นเวลาสั้นๆ อาจมีเลือดออกซ้ำในเวลาใกล้หาย

3.การอักเสบในโพรงจมูก
-สาเหตุ การติดเชื้อไวรัส ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ ใช้เครื่องอัดอากาศขณะหลับ
-อาการ มีเลือดออกมาปนกับน้ำมูก

4.ความผิดปกติทางกายวิภาค
-สาเหตุ ผนังกั้นช่องจมูกคด หรือมีกระดูกงอกผิดที่ รวมถึงมีรูทะลุทำให้เกิดความไม่สมดุลของอากาศ
-อาการ เลือดมักไหลในจมูกข้างเดิม และเป็นซ้ำในจุดที่ผนังกั้นช่องจมูกคดหรือมีกระดูกงอก

ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ delphiabc.com